برنامه رادیویی شبکه رادیو‌ اقتصاد

برنامه رادیویی

شبکه رادیو‌اقتصاد

مجری اقای جباری

برنامه شب افتابی

موضوع مصاحبه اختصاصی زنده با تک پارتیشن شاد دل در قالب کار آفرین

بحث و بررسی چگونگی شکل گیری مجموعه تک پارتیشن شاددل و تولیدات و‌پروژه های این مجموعه و کمی از زندگی و‌خاطرات شیرین کاری اقای محمد شاددل بعنوان موسس و‌مدیریت مجموعه تک پارتیشن بمدت دوساعت بسمع شنوندگان و علاقمندان برنامه شب افتابی رادیو‌اقتصاد رسید

اجرا دی ماه ۱۳۹۸