متفرقه

پارتیشن اداری متحرک

پارتیشن اداری متحرک

پارتیشن اداری متحرک: پارتیشن چیست؟ از گذشته‌های دور تا به امروز برای تفکیک و جداسازی بخش های داخلی یک ساختمان راه های مختلفی وجود داشته و ... ادامه مطلب
پارتیشن اتاق

پارتیشن اتاق

پارتیشن اتاق: امروزه با توجه به اینکه خانه ها حالت آپارتمانی شکل دارد و فضای داخلی آنها نیز کوچکتر شده است باید از راهی استفاده کرد ... ادامه مطلب
پارتیشن ارزان

پارتیشن اداری ارزان

پارتیشن اداری ارزان: پارتیشن چیست؟ در ابتدا بحث بهتر است قدری با کلیت پارتیشن آشنا شوید سپس به مباحث جزئی تر خواهیم پرداخت. شما در ابتدا ... ادامه مطلب
پارتیشن و دکوراسیون

پارتیشن زونکن

پارتیشن زونکن چیست؟ شاید قبل از اینکه این سوال برای شماپیش آید ابتدا از خود بپرسید اصلا پارتیشن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ... ادامه مطلب