پارتيشن متحرك ليزري

پارتيشن متحرك ليزري، پاراوان ليزري يا پارتيشن متحرك ليزري يا پاراوان سي ان سي همه يك نوع پاراوان ميباشد كه در ٤ لنگه توليد و به يكديگر بوسيله لولا متصل ميگردند و براي جدا سازي فضا هاي موقت مثل رستوران ، بيمارستان ، درمانگاه، سالن پذيرايي، فروشگاه، ادارات ، منزل و… استفاده ميگردد
طرحهاي پاراوان ليزري يا پاراوان سي ان سي بيشتر اشكال سنتي و گل و گياه و اماكن قديمي ميباشد كه بر روي ام دي اف سه ميل نقش ميگيرد.