پارتيشن فرم لس

پارتيشن فرم لس 
پارتيشن تكجداره فرملس به ديوار جدا كننده فضاهاي حقيقي كه از جنس قاب الومينيوم انادايز با پركننده شيشه سكوريت ١٠ ميل اطلاق ميگردد .
فرم يا قاب ديوار جداكننده تكجداره از جنس الومينيوم شيار دار و با رنگ كوره اي انادايز و نقره اي وسفيد تهيه شده است
الومينيوم ديوارك تكجداره فرم لس در ابعاد و اشكال مختلف توليد ميگردد.
هر شركت با توجه به نوع كار پروفيل خاص راروانه بازار نموده است و بيشتر ، ،قالب پروفيل را مكعب مستطيل و يا نيم گرد و مورب توليد و ثبت نموده اند.
بطور مثال پروفيل پارتيشن تكجداره فرملس شركت سهلان با پروفيل پارتيشن فرملس شركت جليس يا ديكا اسيا يا فراذين يا محيط ارا يا پارتيشن ساز يا تك پارتيشن يا پومر فرق ميكند .
هرشركت شكلي خاص دراجراي پارتيشن فرم لس دارد .
شيارداخل پروفيل الومينيوم هر شركت با يكديگر متفاوت است ، بست وقفل پارتيشن تكجداره فرم لس متفاوت است و داراي سازه پنهان ميباشد.
معمولا كارفرمايان محترم براي پركننده پارتيشن از شيشه ١٠ ميل سكوريت شده استفاده ميكنند.
شيشه خام به ابعاد دهانه داخلي پنل فرملس برش خورده و براي سند بلاست كاري روانه كارگاه ميگرددبعد از سندبلاست شدن شيشه نسبت به نشكن نمودن شيشه پارتيشن در كوره شيشه اقدام ميگردد.
بعضا شيشه هاي پارتيشن تكجداره ابزار نيز ميخورند و دياموند ميشوند.
اين نوع شيشه به لب تراش نيز معروف ميباشند.
پارتيشن فرم لس بعد از اندازه گيري نسبت به سفارش توليد كارتكس شده و در چرخه توليد قرار ميگيرد.
پارتيشن فريملس يا فرملس تكجداره درصورت نياز به درب از يراق و چارچوب الومينيوم خاص و لولا گازور مروني ايتاليا توليد ميشود.
قفل ولولا و دستگيره از برند مروني ايتاليا ميباشد كه برروي چهار چوب و لت شيشه سكوريت درب كه از قبل سوراخ لولا و دستگيره خورده است نصب ميگردد.
عبور نور كافي و شيك بودن و كمجا بودن پارتيشن فرم لس و نشكن بودن شيشه پارتيشن ، مزييت اين مدل پارتيشن ويا ديوار شيشه اي جدا كننده ميباشد .
زمان سفارش پارتيشن از تماس تا اجرا وتحويل ١٥ روز ميباشد.
يك پارتيشن ساده فرم لس از شيشه سكوريت ساده با چند خط سندبلاست در ارتفاع كوتاه و ارتفاع بلند تشكيل ميگردد
پارتيشن نو پارتيشن تمام شيشه اي و سبك جديد چيدمان پارتيشن فرملس را در گروه تك پارتيشن جويا شويد.
لطفا به نمونه كارهاي پارتيشن فريملس دقت كنيد مننظر تماس شما هستيم.
پارتيشن شيشه اي يا پارتيشن تمام شيشه از ديگر نامهاي پارتيشن فرملس ميباشد.