پارتيشن تكجداره كلاف الومينيوم با ام دي اف شش میل

پارتيشن تكجداره كلاف الومينيوم با ام دي اف شش ميل ونگه و شيشه برفي ٤ ميل و ستون هشت پر كرم رنگ به ابعاد ٢٨٠ سانت در ٢٨٠ سانت بصورت ال در شركت مهندس احمدي واقع در خ سورنا تهران ١٠ ابان ٩٦ باجرا رسيد
تكپارتيشن مجري پارتيشن تكجداره و پارتيشن دوجداره ۰۹۱۲۶۸۵۲۵۰۲