يراق الات و قفل و لولا

يراق الات وقفل و لولا ويژه كابين سرويس بهداشتي برند گارنت ميباشد كه بر روي ورق هاي hpl و pvc نصب ميشود گروه تك پارتيشن با توليد ونصب انواع كابين سرويس بهداشتي و لاكر استخر در تمامي نقاط در خدمت كارفرمايان محترم ميباشد ۰۲۱۲۲۳۳۷۱۳۲
۰۲۱۸۸۵۱۷۰۹۹