مزایای پارتیشن متحرک (بخش دوم)

مزایای پارتیشن متحرک (بخش دوم)

سرعت در اجرا : با استفاده از تیغه ها برای ایجاد و یا تغییر دکور حداقل زمان مورد نیاز یک هفته است که ممکن است این زمان تا یک ماه هم افزایش یابد. این را هم باید اضافه کرد که شما در این مدت با با گروه های مختلف ساخت و ساز در ارتباط باشید و محل کار هم آشفته و به هم ریخته خواهد شد. در ایجاد دکور با استفاده از پارتیشن ها شما به یک روز زمان احتیاج خواهید داشت و برای تغییر مدل هم یک شب کافیست.

امکان باز استفاده: وقتی از تیغه های گچی استفاده می کنیم آنها بعد از اجرا در جای خود خواهند بود، مگر اینکه آنها را با پتک و چکش آنها را بشکنید و از بین ببرید اما پارتیشن های متحرک درست مانند میزهای اداری قابل جابجا شدن هستند. تغییر در چیدمان و دکور با پارتیشن های متحرک بسیار راحت و ساده خواهد بود و شما برای این کار فقط به چند نیروی خدماتی نیاز دارید، بدون هیچ ریخت و پاش و کثیف کاری اضافه ای.

دسته‌بندی نشدهوبلاگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!