پارتیشن داروخانه

پارتیشن داروخانه

پارتيشن داروخانه
قفسه پارتيشن و قفسه داروخانه و ويترين داروخانه و پارتيشن ويترين داروخانه و صندوق داروخانه و قفسه ارايشي و بهداشتي وكانتر داروخانه و ميز دارو و پاچال و صندوق دارو و ميز دارو تركيبي و قفسه دارو و كمد داروو كمد ام دي اف و پارتيشن بندي داروخانه با نورپردازي قفسه داروخانه و كركره برقي داروخانه همه و همه اين موارد با ستون الومينيوم هشت پر و قفسه بدنه ام دي اف و طبقه بندي شيشه اي و يا طبقه بندي ام دي اف كه البته جلوي عبورنور راميگيرد در ايعاد واندازه هاي مختلف پس از بازديد و اندازه گيري ويترين و قفسه مغازه داروخانه شمارا تجهيز ميكنيم
تك پارتيشن قفسه كمد ويترين داروخانه صندوق و گيشه تحويل دارو با پارتيشن و يا ام دي اف توليد ميشود نمونه داروخانه هاي پارتيشن دار رامشاهده ميفرمائيد