پارتیشن تکجداره یا پارتیشن یکجداره


پارتیشن شش میل کلاف الومینیوم
پارتیشن متشکل از قاب الومینیوم و پر کننده ام دی اف شش میل در ابعاد دلخواه برای جدا سازی فضای اداری و اتاق بندی و تفکیک فضای بین کارکنان با دیوارک پارتیشن با قیمت پارتیشن تکجداره شش میل خر متر مربع ۹۰ هزار تومان و هزینه نصب ۱۰ درصد مبلغ کل و هزینه اختلاف قیمت هرلنگه درب الومینیوم ۳۵۰ هزار تومان میباشد .

www.partitioni.ir

 

پارتیشن   پارتیشن شش میل کلاف الومینیوم

پارتیشن تکجداره

وبلاگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!