پارتيشن تكجداره فرم الومينيوم با پركننده ام دي اف شانزده ميل
ارسال شده در: نوامبر 26, 2017, توسط : admin

پارتيشن تكجداره فرم الومينيوم با پركننده ام دي اف شانزده ميل براي كلينيك فيزيوتراپي سوگند تهران خ دماوند ايستگاهدخاقاني اجرا وتحويل گرديد
پارتيشن براي ايجاد كابين فيزيوتراپي و ايجاد ديوار ام دي اف براي جدا سازي تخت ها از يكديگر
تك پارتيشن همراه امور پارتيشني شما در تمام اوقات شبانه روز