پارتيشن اكاردئون بيمارستاني

پارتيشن بيمارستاني يا پارتيشن چرخ دار يا پارتيشن ريلي يا پارتيشن كلينيك ، پارتيشن بين تخت بيمارستان، پارتيشن اكاردئون، پارتيشن بنر، پارتيشن بندي كلينيك ، پارتيشن اورژانس، پارتيشن چرمي، درب پارتيشن ، پارتيشن مطب، پارتيشن پزشكي، پارتيشن فيزيوتراپي، پارتيشن تزريقات، پارتيشن درمانگاه، پارتيشن ريلي درمانگاه، پارتيشن ضد اب بيمارستان، پارتيشن و ديوار متحرك بيمارستاني، اتاقك معاينه ، پارتيشن تخت همه اسامي بكار برده شده و چه بسا اسامي پارتيشني كه ياد نشده در رابطه با بخش پزشكي و بيمارستاني داراي يك تعريف ميباشند ، هروسيله اي كه باعث جدا سازي دو يا چند فضا از يكديگر گردد پارتيشن گويند حالا در قسمت بيمارستان و كلينيك نوعي خاص از پارتيشن اجرا ميشود گاها براي جدا سازي فضاي بين تخت ها از پارتيشن متحرك استفاده ميشود كه پارتيشن اكاردئون چرخ دار از جمله اين ديوارك هاي متحرك ميباشد
پارتيشن چرخدار اكاردئون از بدنه pvcباروكش رنگي pvc و بدنه الومينيمي توليد و با لولا مخصوص به يكديگر متصل و برروي چرخ قرار ميگيرد تا قابليت تحرك داشته باشد
اين نوع پارتيشن در دومدل كاملا متحرك و نيمه متحرك توليد ميشود مدل پارتيشن چرخدار كاملا متحرك داراي دو پايه مورب بوده كه اين پايه ها در دوطرف ابتدايي و انتهايي پارتيشن قرار ميگيرد تا ايستايي لازم پارتيشن را برقرار نمايد پنل هاي مياني پارتيشن نيز داراي چرخ ميباشند و با باز شدن پارتيشن چرخ ها ايستايي پارتيشن را بر قرار ميكنند
در نمونه پارتيشن چرخدار بيمارستاني نيمه متحرك ، يك طرف پارتيشن به ديوار نصب ميشود و يكطرف ان ازاد است تا در مواقع لزوم نسبت به باز ونصب مجدد پارتيشن با كشيدن ديوار پارتيشن استفاده نمود
معمولا اين نوع پارتيشن چرخدار در ايعاد ٢٢٠ سانت عرض و ١٩٥ ارتفاع توليد ميشود و داراي ١٠ پنل ميباشد كه قابليت تغيير هم دارد
گروه پارتيشن تك (شاددل) با بيش از ١٦سال تجربه تجهيز در زمينه پارتيشن بيمارستاني ثابت و متحرك در خدمت شما بازديد كننده محترم ميباشد اميدواريم از مقاله مختصر پارتيشن بيمارستاني استفاده برده باشيد
پارتيشن متحرك و ثابت بيمارستاني و پارتيشن اكاردئوني كه ريل خور ميباشد هم در بخش هاي مختلف بيمارستان باتوجه به نياز هاي بخش استفاده ميشود

پارتيشن اكاردئون بيمارستاني در سه مدل توسط گروه تك پارتيشن توليد ميگردد پارتيشن اكاردئون متحرك ريل دار كه بصورت ويل پرده اي از بالا نصب ميگردد و پارتيشن بر روي ريل حركت ميكند و موقع جمع شدن اكاردئون بيست درصد از فضا را دربرميگيرد دوم پارتيشن اكاردئون چرخ دار يكطرفه ثابت كه يكطرف اين پارتيشن جدا كننده بين تختي به ديوار نصب ميگردد و طرف ديگر را با دستگيره ميكشند و پارتيشن باز ميشود جنس اين پارتيشن از فرم الومينيوم و پركننده ان از pvc ضد اب با روكش هاي رنگي ميباشند و نوع سوم پارتيشن اكاردئون كامل چرخدار ومتحرك ميباشد كه از فرم الومينيوم و چرخدار و قابليت جابجايي به هر فضا و اتاقي راداراست و بري جدا سازي فضاهاي موقت درمانگاهي استفاده ميشود
تك پارتيشن مجري پارتيشن بيمارستاني و كلينيك و پارتيشن مطب و پارتيشن تجهيزات پزشكي ميباشد با ما همراه شويد 02122337132
مديريت اقاي محمد شاددل