دوستان سلام امروز٣٠ مرداد٩٦ پيرو مقالات سريالي پارتيشن اداري و صنعت دكوراسيون داخلي ومبلمان اداري قصد داريم به مزاياي پارتيشن اداري بپردازيم
قبلا گفتيم كه پارتيشن به وسيله جدا سازي دو يا چند فضا بطور حقيقي و مجازي اطلاق ميگردد
ديوارك هاي پارتيشني براي ادارات و شركتها نيز فوايد بسياري دارند اولا با جداسازي فضا بين پرسنل به انها استقلال و حريم ميدهيد تا از حداكثر توان خود براي انجام امور محوله استفاده نمايند و شما ميتوانيد نسبت به عدم ارائه كار صحيح از انها گزارش كار بگيريد ، دراين جا كارمند و همكار شما نسبت به محيط كار بهانه اي ندارد وايراد هاي كاري مشخص ميشود و ميتوان از ان بهره بيشتر برد
دومين مزيّت پارتيشن اداري و اجراي ان سر و شكل گرفتن واحد اداري و عدم تداخل ارباب رجوع در محيط ديگر همكاراني كه اصلا مرضوع كارشان به انها ارتباط ندارد و همچنين احساس رفاه و ارامشي كه پارتيشن بندي مناسب به ارباب رجوع ميدهد باعث ميشود تا با عدم عصبانيت و استيش كامل نسبت به انجام امور مورد درخواستش ادامه كار دهد ، امررزه بيشتر فضا ها را باز اجرا ميكنند و با پارتيشن بندي جدا سازي ميكنند تا مديريت نظارت كامل نسبت به پرسنل خود داشته باشد
مزييت سوم پارتيشن اين است كه هر زمان از محيط تكراري كار خود خسته شديد ميتوانيد نسبت به تغيير ديزاين پارتيشن و دكوراسيون داخلي اقدام نماييد و بدون تخريب و عمليات بنايي اينكار را انجام دهيد
چهارمين مزيت پارتيشن اداري نسبت به ديوار هاي ثابت و سيمان وگچ اين است كه سرعت بالايي در اجرا دارد و نياز به انجام عمليات ساخت وساز وبنايي نداريد و در صورت نياز به جابجايي محيط كار نسبت به بازگشايي پارتيشن و نصب مجدد پارتيشن باكمترين هزينه اقدام كنيد
مزيت پنجم پارتيشن اداري در صورتي مه بعد از مدتي نسبت به تكراري بودن محيط كاري صداي همكاران در امد ميتوان با تعويض چند قطعه پارتيشن و تغيير رنگ و زاويه ان و جايجايي پارتيشن در همان محيط ، شكلي نو به واحد اداري خود بدهيد و لذت ببريد
مزيت هفتم پارتيشن اداري اينكه بيشتر از شيشه استفاده ميشود و نور مناسب بين اتاقهاي پارتيشن بندي شده هدايت ميشود و باعث دلتنگي در محيط كار نميشود
نوشته محمد شاددل
تك پارتيشن www.takpartition.net

 

پارتيشن اداري

آخرین پروژه ها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!